Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

14

Februari

39%

-

13

Mars

44%

-

14

April

46%

10°

-

15

Maj

46%

14°

-

16

Juni

52%

18°

-

14

Juli

61%

22°

-

11

Augusti

59%

21°

-

12

September

54%

18°

-

11

Oktober

44%

12°

-

12

November

37%

-

13

December

35%

-

13