Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

14

Februari

39%

-

12

Mars

46%

10°

-

13

April

48%

13°

-

14

Maj

50%

17°

-

15

Juni

57%

21°

-

12

Juli

66%

25°

-

9

Augusti

63%

24°

-

10

September

58%

21°

-

10

Oktober

46%

15°

-

12

November

37%

-

12

December

34%

-

13