Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

44%

-

11

Mars

50%

10°

-

12

April

52%

14°

-

12

Maj

54%

18°

-

13

Juni

61%

22°

-

10

Juli

70%

26°

-

7

Augusti

67%

25°

-

9

September

61%

22°

-

9

Oktober

50%

16°

-

11

November

42%

10°

-

11

December

40%

-

12