Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

42%

-

12

Mars

47%

-

13

April

49%

11°

-

13

Maj

50%

16°

-

14

Juni

56%

20°

-

12

Juli

65%

23°

-

9

Augusti

63%

22°

-

10

September

57%

19°

-

10

Oktober

47%

14°

-

11

November

40%

-

12

December

38%

-

12