Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

15

Februari

31%

-

13

Mars

39%

-

14

April

43%

13°

-

14

Maj

43%

18°

-

16

Juni

49%

22°

-

14

Juli

58%

25°

-

12

Augusti

55%

24°

-

13

September

52%

20°

-

11

Oktober

38%

14°

-

12

November

27%

-

13

December

23%

-

14