Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

13

Februari

38%

-

12

Mars

46%

12°

-

13

April

50%

16°

-

13

Maj

52%

20°

-

14

Juni

59%

24°

-

11

Juli

68%

27°

-

8

Augusti

65%

26°

-

9

September

60%

23°

-

9

Oktober

46%

17°

-

11

November

36%

11°

-

12

December

32%

-

13