Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

17

Februari

31%

-

14

Mars

39%

10°

-

15

April

44%

14°

-

15

Maj

44%

18°

-

17

Juni

51%

22°

-

13

Juli

59%

25°

-

11

Augusti

56%

24°

-

12

September

54%

21°

-

11

Oktober

39%

16°

-

13

November

28%

-

15

December

23%

-

15