Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-1°

-

14

Februari

40%

-1°

-

14

Mars

41%

-

15

April

40%

-

17

Maj

40%

10°

-

19

Juni

44%

14°

-

17

Juli

52%

17°

-

14

Augusti

50%

16°

-

15

September

47%

13°

-

13

Oktober

42%

-

13

November

38%

-

14

December

38%

-

14