Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

15

Februari

37%

-

13

Mars

44%

10°

-

14

April

48%

14°

-

14

Maj

49%

18°

-

15

Juni

56%

22°

-

12

Juli

65%

25°

-

9

Augusti

62%

24°

-

11

September

58%

21°

-

10

Oktober

45%

16°

-

12

November

34%

-

13

December

30%

-

14