Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

14

Februari

32%

-

13

Mars

40%

10°

-

14

April

43%

14°

-

14

Maj

43%

18°

-

16

Juni

49%

22°

-

14

Juli

58%

25°

-

11

Augusti

55%

24°

-

12

September

52%

21°

-

11

Oktober

38%

15°

-

12

November

28%

-

13

December

24%

-

13