Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

14

Februari

33%

-

13

Mars

40%

-

14

April

43%

13°

-

14

Maj

43%

17°

-

16

Juni

49%

22°

-

14

Juli

58%

25°

-

11

Augusti

55%

24°

-

13

September

52%

20°

-

11

Oktober

39%

14°

-

12

November

29%

-

13

December

25%

-

13