Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

46%

-

11

Mars

52%

12°

-

11

April

55%

15°

-

11

Maj

57%

19°

-

12

Juni

64%

24°

-

9

Juli

73%

27°

-

6

Augusti

70%

26°

-

7

September

63%

23°

-

8

Oktober

53%

17°

-

10

November

45%

11°

-

10

December

43%

-

11