Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

10

Februari

51%

-

10

Mars

55%

12°

-

10

April

57%

15°

-

10

Maj

60%

19°

-

10

Juni

66%

23°

-

8

Juli

75%

26°

-

5

Augusti

72%

26°

-

6

September

64%

22°

-

7

Oktober

57%

18°

-

9

November

51%

12°

-

10

December

50%

-

10