Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

11

Februari

47%

10°

-

10

Mars

53%

14°

-

10

April

56%

17°

-

10

Maj

58%

21°

-

11

Juni

66%

25°

-

8

Juli

75%

29°

-

5

Augusti

72%

28°

-

7

September

64%

24°

-

8

Oktober

54%

19°

-

10

November

46%

13°

-

10

December

43%

-

11