Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

10

Februari

50%

10°

-

10

Mars

55%

13°

-

10

April

57%

17°

-

10

Maj

60%

21°

-

10

Juni

67%

25°

-

7

Juli

76%

28°

-

5

Augusti

73%

27°

-

6

September

64%

24°

-

7

Oktober

56%

19°

-

9

November

49%

13°

-

9

December

48%

-

10