Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

10

Februari

50%

10°

-

10

Mars

55%

13°

-

10

April

57%

16°

-

10

Maj

60%

20°

-

10

Juni

66%

24°

-

8

Juli

76%

28°

-

5

Augusti

73%

27°

-

6

September

64%

23°

-

7

Oktober

56%

18°

-

9

November

50%

12°

-

10

December

48%

-

10