Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

11

Februari

49%

-

10

Mars

54%

12°

-

10

April

56%

15°

-

10

Maj

58%

19°

-

11

Juni

65%

24°

-

8

Juli

74%

27°

-

5

Augusti

71%

26°

-

7

September

63%

22°

-

8

Oktober

55%

18°

-

10

November

48%

12°

-

10

December

47%

-

10