Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

44%

-

12

Mars

46%

-

13

April

46%

-

14

Maj

46%

12°

-

15

Juni

51%

16°

-

14

Juli

61%

20°

-

11

Augusti

58%

19°

-

12

September

53%

16°

-

11

Oktober

47%

11°

-

11

November

43%

-

12

December

44%

-

12