Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

48%

10°

-

10

Mars

54%

13°

-

10

April

56%

16°

-

10

Maj

58%

20°

-

11

Juni

65%

24°

-

8

Juli

74%

28°

-

5

Augusti

72%

27°

-

7

September

64%

23°

-

8

Oktober

54%

18°

-

10

November

46%

12°

-

10

December

45%

-

10