Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-1°

-

14

Februari

44%

-1°

-

13

Mars

44%

-

15

April

43%

-

16

Maj

42%

-

18

Juni

46%

12°

-

16

Juli

56%

16°

-

13

Augusti

54%

15°

-

14

September

49%

12°

-

13

Oktober

45%

-

13

November

43%

-

14

December

44%

-

13