Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

17

Februari

35%

10°

-

15

Mars

43%

13°

-

15

April

46%

16°

-

15

Maj

46%

19°

-

16

Juni

52%

23°

-

12

Juli

59%

26°

-

10

Augusti

57%

25°

-

11

September

54%

23°

-

11

Oktober

46%

18°

-

13

November

34%

12°

-

15

December

28%

-

16