Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

18

Februari

34%

10°

-

15

Mars

40%

12°

-

15

April

46%

15°

-

14

Maj

45%

18°

-

16

Juni

50%

22°

-

11

Juli

54%

24°

-

11

Augusti

53%

24°

-

11

September

50%

22°

-

12

Oktober

41%

17°

-

15

November

32%

12°

-

16

December

26%

-

16