Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

18

Februari

35%

10°

-

16

Mars

41%

12°

-

16

April

46%

15°

-

14

Maj

46%

18°

-

16

Juni

51%

21°

-

12

Juli

56%

24°

-

11

Augusti

55%

23°

-

11

September

51%

22°

-

13

Oktober

43%

17°

-

15

November

33%

12°

-

16

December

28%

-

17