Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

17

Februari

32%

-

15

Mars

39%

11°

-

16

April

45%

14°

-

14

Maj

44%

18°

-

15

Juni

48%

21°

-

12

Juli

52%

24°

-

11

Augusti

51%

23°

-

12

September

48%

21°

-

12

Oktober

40%

16°

-

14

November

30%

11°

-

17

December

24%

-

16