Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

17

Februari

31%

-

15

Mars

39%

11°

-

16

April

44%

14°

-

14

Maj

43%

18°

-

16

Juni

48%

22°

-

12

Juli

52%

24°

-

10

Augusti

51%

24°

-

11

September

49%

21°

-

11

Oktober

40%

17°

-

14

November

29%

11°

-

16

December

22%

-

16