Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

44%

-

11

Mars

46%

-

13

April

45%

12°

-

14

Maj

46%

16°

-

15

Juni

51%

20°

-

13

Juli

61%

24°

-

9

Augusti

57%

23°

-

10

September

54%

20°

-

10

Oktober

50%

15°

-

11

November

44%

10°

-

12

December

40%

-

12