Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

41%

10°

-

12

Mars

45%

12°

-

13

April

45%

15°

-

14

Maj

46%

19°

-

14

Juni

51%

23°

-

11

Juli

61%

26°

-

8

Augusti

57%

26°

-

10

September

54%

23°

-

9

Oktober

49%

18°

-

11

November

40%

12°

-

12

December

36%

-

12