Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

13

Februari

40%

-

12

Mars

44%

-

13

April

45%

12°

-

14

Maj

45%

16°

-

15

Juni

52%

20°

-

12

Juli

62%

24°

-

9

Augusti

58%

23°

-

10

September

55%

20°

-

10

Oktober

48%

15°

-

11

November

40%

10°

-

12

December

37%

-

12