Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

14

Februari

40%

-

12

Mars

44%

-

14

April

44%

12°

-

15

Maj

44%

16°

-

15

Juni

51%

20°

-

12

Juli

60%

23°

-

9

Augusti

57%

22°

-

11

September

54%

20°

-

10

Oktober

47%

15°

-

11

November

40%

-

12

December

36%

-

13