Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

13

Februari

40%

-

12

Mars

44%

11°

-

13

April

44%

14°

-

14

Maj

45%

17°

-

15

Juni

51%

21°

-

12

Juli

61%

25°

-

8

Augusti

57%

24°

-

10

September

55%

22°

-

10

Oktober

48%

17°

-

11

November

40%

11°

-

12

December

35%

-

12