Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

13

Februari

42%

-

12

Mars

46%

10°

-

13

April

46%

13°

-

14

Maj

46%

17°

-

14

Juni

53%

21°

-

11

Juli

63%

25°

-

8

Augusti

59%

24°

-

10

September

56%

21°

-

9

Oktober

48%

16°

-

11

November

42%

10°

-

12

December

38%

-

12