Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

44%

-

11

Mars

46%

11°

-

13

April

45%

14°

-

14

Maj

46%

18°

-

14

Juni

51%

22°

-

12

Juli

61%

25°

-

8

Augusti

57%

25°

-

10

September

54%

22°

-

10

Oktober

50%

17°

-

11

November

43%

11°

-

11

December

39%

-

12