Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

13

Februari

44%

10°

-

12

Mars

49%

12°

-

13

April

49%

15°

-

14

Maj

50%

19°

-

15

Juni

56%

23°

-

12

Juli

64%

27°

-

9

Augusti

62%

26°

-

10

September

58%

23°

-

10

Oktober

52%

18°

-

11

November

41%

11°

-

12

December

35%

-

12