Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

13

Februari

42%

-

12

Mars

45%

10°

-

13

April

44%

12°

-

14

Maj

45%

16°

-

15

Juni

51%

20°

-

12

Juli

61%

24°

-

9

Augusti

57%

23°

-

10

September

54%

21°

-

10

Oktober

48%

16°

-

11

November

42%

10°

-

12

December

39%

-

12