Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

47%

-

13

April

45%

-

16

Maj

46%

12°

-

16

Juni

53%

16°

-

14

Juli

64%

21°

-

11

Augusti

61%

20°

-

11

September

56%

17°

-

11

Oktober

51%

11°

-

12

November

44%

-

13

December

40%

-

12