Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

15

Februari

34%

-

14

Mars

41%

11°

-

15

April

43%

14°

-

15

Maj

43%

18°

-

16

Juni

49%

22°

-

12

Juli

58%

25°

-

10

Augusti

55%

24°

-

11

September

54%

22°

-

11

Oktober

45%

17°

-

12

November

33%

11°

-

14

December

28%

-

14