Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

-

17

Februari

32%

-

15

Mars

39%

10°

-

16

April

43%

14°

-

15

Maj

42%

17°

-

17

Juni

48%

21°

-

13

Juli

56%

24°

-

10

Augusti

54%

23°

-

11

September

52%

21°

-

11

Oktober

43%

16°

-

13

November

31%

10°

-

15

December

25%

-

15