Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-

16

Februari

34%

-

15

Mars

40%

10°

-

15

April

43%

14°

-

15

Maj

42%

18°

-

17

Juni

49%

21°

-

13

Juli

57%

24°

-

10

Augusti

54%

23°

-

11

September

53%

21°

-

11

Oktober

44%

16°

-

12

November

32%

10°

-

15

December

27%

-

15