Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

16

Februari

35%

10°

-

14

Mars

42%

12°

-

15

April

44%

15°

-

15

Maj

44%

19°

-

16

Juni

50%

23°

-

12

Juli

58%

26°

-

9

Augusti

56%

25°

-

11

September

54%

23°

-

10

Oktober

45%

18°

-

12

November

33%

12°

-

14

December

27%

-

14