Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

12

Februari

45%

10°

-

11

Mars

51%

13°

-

11

April

53%

16°

-

11

Maj

55%

20°

-

12

Juni

62%

24°

-

9

Juli

71%

28°

-

6

Augusti

68%

27°

-

8

September

61%

24°

-

8

Oktober

52%

18°

-

10

November

44%

12°

-

10

December

42%

-

11