Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

11

Februari

48%

11°

-

10

Mars

54%

14°

-

10

April

56%

17°

-

10

Maj

59%

22°

-

10

Juni

66%

26°

-

8

Juli

75%

29°

-

5

Augusti

72%

28°

-

6

September

64%

25°

-

7

Oktober

54%

19°

-

9

November

47%

13°

-

10

December

45%

-

10