Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

12

Februari

46%

-

11

Mars

45%

10°

-

12

April

43%

12°

-

14

Maj

44%

16°

-

14

Juni

50%

20°

-

12

Juli

60%

24°

-

8

Augusti

56%

23°

-

10

September

51%

21°

-

10

Oktober

50%

16°

-

11

November

47%

11°

-

11

December

45%

-

11