Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

18

Februari

30%

-

15

Mars

37%

10°

-

16

April

43%

12°

-

14

Maj

45%

16°

-

15

Juni

47%

19°

-

12

Juli

47%

21°

-

11

Augusti

49%

21°

-

12

September

45%

19°

-

13

Oktober

38%

15°

-

14

November

30%

10°

-

17

December

23%

-

17