Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

29°

27°

19

Februari

41%

29°

27°

15

Mars

41%

30°

27°

20

April

43%

30°

27°

20

Maj

38%

30°

27°

25

Juni

42%

30°

28°

23

Juli

54%

31°

28°

18

Augusti

62%

32°

28°

10

September

67%

32°

28°

5

Oktober

69%

32°

28°

5

November

62%

31°

28°

11

December

46%

30°

27°

18