Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

28°

-

22

Februari

30%

28°

-

19

Mars

30%

28°

-

24

April

33%

28°

-

23

Maj

30%

28°

-

26

Juni

40%

29°

-

23

Juli

54%

30°

-

19

Augusti

62%

30°

-

10

September

68%

31°

-

6

Oktober

67%

31°

-

5

November

59%

31°

-

11

December

41%

29°

-

18