Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

29°

-

20

Februari

36%

29°

-

17

Mars

36%

29°

-

22

April

40%

30°

-

21

Maj

36%

29°

-

26

Juni

42%

30°

-

23

Juli

56%

30°

-

18

Augusti

63%

31°

-

10

September

69%

32°

-

5

Oktober

69%

32°

-

5

November

62%

31°

-

11

December

45%

30°

-

18