Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

29°

27°

20

Februari

37%

29°

27°

16

Mars

37%

29°

27°

22

April

41%

30°

27°

21

Maj

36%

29°

28°

26

Juni

43%

30°

28°

23

Juli

56%

31°

28°

18

Augusti

63%

32°

28°

9

September

69%

32°

28°

4

Oktober

70%

32°

28°

4

November

63%

31°

28°

11

December

45%

30°

27°

18