Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

17

Februari

31%

-

15

Mars

35%

-

17

April

39%

10°

-

17

Maj

38%

14°

-

19

Juni

43%

18°

-

17

Juli

50%

20°

-

15

Augusti

48%

19°

-

16

September

47%

16°

-

13

Oktober

37%

11°

-

14

November

27%

-

15

December

24%

-

16