Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

17

Februari

30%

-

15

Mars

36%

-

17

April

41%

12°

-

16

Maj

41%

16°

-

18

Juni

47%

20°

-

15

Juli

54%

23°

-

13

Augusti

52%

22°

-

14

September

50%

19°

-

12

Oktober

38%

14°

-

13

November

26%

-

15

December

22%

-

16