Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

17

Februari

30%

-

14

Mars

38%

11°

-

16

April

43%

15°

-

15

Maj

44%

19°

-

16

Juni

50%

23°

-

13

Juli

56%

26°

-

11

Augusti

53%

25°

-

12

September

52%

22°

-

11

Oktober

37%

16°

-

13

November

25%

-

15

December

20%

-

15